Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses

EÚ Certifikovaný inštalatér tepelných čerpadiel

Spoločnosť TCH space, s.r.o. získala od vzdelávacej komisie EHPA predĺženie platnosti certifikátu "EÚ Certifikovaný inštalatér tepelných čerpadiel" na ďalších päť rokov.

Zároveň sme od Certifikačného orgánu pre chladiacu a klimatizačnú techniku získali Osvedčeni-Certifikát o odborných zručnostiach a znalostiach podľa zákonov č. 76/1998 Z.z. a č. 286/2009 Z.z. a nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 pre všetky činnosti na zariadení s halogenovaným chladivom.

Úspešná recertifikácia potvrdzuje, že služby spoločnosti TCH space, s.r.o. spĺňajú najvyššie kvalitatívne štandardy.

Aktualny Certifikat EU Aktualny Certifikat o odbornej sposobilosti
Certifikat EU Certifikát o odbornej spôsobilosti